o kancelarii

Kancelaria Adwokacka mecenasa Rafała Rogalskiego powstała w 2008 roku. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie obsługi zarówno Klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych oraz usługi ad hoc do konkretnych jednorazowych przedsięwzięć lub problemów naszych Klientów z wyłączeniem prawa podatkowego.

Zespół współpracowników Kancelarii tworzy grono wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych, których praca jest koordynowana przez adwokata Rafał Rogalskiego. 

Dzięki solidnemu podejściu do wykonywanej pracy, wiedzy i zaangażowaniu w prowadzone sprawy, zdołaliśmy zaskarbić sobie zaufanie licznych Klientów, którzy od lat korzystają ze świadczonej przez nas pomocy. Z biegiem czasu marką naszej Kancelarii stała się odwaga w reprezentowaniu Klientów oraz prowadzenie spraw o charakterze precedensowym, wymagających kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów prawnych i ludzkich.

Adwokat Rafał Rogalski zaangażował się m.in. w głośne sprawy tzw. stalkingu – dzięki swojej szerokiej wiedzy z zakresu postępowania karnego i kryminalistyki, pomysłowości oraz determinacji doprowadził do aresztowania prześladowców i ich skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności. Mogła to być zwykła korelacja, ale najprawdopodobniej właśnie dzięki zwróceniu uwagi mediów na wagę problemu stalkingu i ówczesny brak skutecznych środków prawnych chroniących jego ofiary, zajęła się nim również władza ustawodawcza, wprowadzając odpowiednie unormowania do Kodeksu karnego. W późniejszym okresie właściciel naszej Kancelarii stał się jedną z najbardziej zaangażowanych osób w rozwikłanie sprawy Katastrofy Smoleńskiej. Sprawa ta wymagała wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu wielu dziedzin prawa [i nie tylko] - poczynając od materii prawa i postępowania karnego, kryminalistyki, przez prawo administracyjne, cywilne, na elementach prawa międzynarodowego kończąc.

Równolegle w Kancelarii prowadzone są sprawy tzw. typowe, nie rezonujące w mediach, czy prasie specjalistycznej, choć nie mniej ważne dla nas i osób, które się z nimi do nas zwracają. Są to sprawy z zakresu całej palety dziedzin prawnych, albowiem prawnicy pracujący i współpracujący z naszą Kancelarią zajmują się zarówno problematyką karną, jak i cywilną. Oznacza to, że naszymi Klientami są zarówno osoby, które poszukują sprawiedliwości w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem, jak i osoby, które stały się obiektem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości.

Prowadzimy też typowe sprawy cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rodzinnego [sprawy rozwodowe, separacyjne, podział majątku wspólnego] oraz spadkowego [np. stwierdzenie nabycia spadku, ważność testamentu, podział spadku, zachowek].

Do kręgu naszych szczególnych zainteresowań należy natomiast problematyka ochrony dóbr osobistych, "błędów w sztuce medycznej" i wypadków komunikacyjnych. Specjalizujemy się w zakresie dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań.

Wszyscy współpracownicy kancelarii są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej [art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze].

Zapraszamy do współpracy.