POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE ,,WWW.ROGALSKIADWOKAT.PL”

Rafał Rogalski Kancelaria Adwokacka szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Rafał Rogalski Kancelaria Adwokacka, ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 3 lok. 261, 02-497 Warszawa, telefon 022/4024733; email Kancelaria@RogalskiAdwokat.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

Dane osobowe chronione są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Jesteśmy zobowiązani do bezpiecznego przechowywania danych osobowych Klientów za pośrednictwem wszelkich dostępnych technicznych i organizacyjnych środków, tak więc nie mają w nie wglądu osoby trzecie.

Zakres przetwarzanych danych

W przypadku danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu kontaktowym: imię i nazwisko, adres e-mail.

Dodatkowe dane osobowe będą gromadzone, jeśli dobrowolnie Klient przekażecie je nam np. podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem.

W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawniczych przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego (w zależności od tego, które z wymienionych danych zostaną podane w celu realizacji umowy) oraz dodatkowe dane osobowe podane przez Klienta.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie:

 1. skontaktowania się z Klientem,
 2. podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawniczych,
 3. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawniczych,
 4. wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych, podatkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu nawiązania kontaktu z Kancelarią za pomocą formularza oraz w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawniczych lub podjęcia działań prawnych przed zawarciem umowy.

W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora, posiadają:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, w tym z Rozporządzeniem.
 8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

Informujemy, że dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane niżej wskazanym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,
 2. podmiotom zajmującym się usługami prawnymi, doradczymi i księgowymi, wyłącznie w celu wykonania umowy oświadczenie usług prawniczych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu udzielania pomocy prawnej, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z Klientem.

Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies

W Serwisie używamy tzw. plików cookies (tzw. "ciasteczka"), by ułatwić korzystanie ze strony. Jeśli chcecie Państwo, by pliki cookies nie były zapisywane na Waszych urządzeniach należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Strona internetowa www.rogalskiadwokat.pl zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies zawierają dane w formie tekstowej, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego tę stronę - Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel niniejszej strony internetowej www.rogalskiadwokat.pl, firma Rafał Rogalski Kancelaria Adwokacka, ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 3 lok. 261, 02-497 Warszawa, telefon 022/4024733.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu tworzenia statystyk, które pomagają poznać i zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z niej. Dzięki temu możemy ulepszać jej strukturę i zawartość, aby lepiej służyła Użytkownikom.

W ramach strony internetowej stosowane są pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

W większości przypadków programy do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą w każdej chwili zmienić te ustawienia (automatyczna blokada obsługi plików cookies lub każdorazowe informowanie o ich zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika strony).  Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach programu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w Pomocy używanego oprogramowania.

Zamknięcie komunikatu i korzystanie ze strony bez zmiany ustawień w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności.

Kontakt

Pytania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystaniem danych osobowych oraz wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane należy kierować do Administratora, po uprzedniej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, na adres: Rafał Rogalski Kancelaria Adwokacka, ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 3 lok. 261, 02-497 Warszawa, telefon 022/4024733; email Kancelaria@RogalskiAdwokat.pl.