o kancelarii

Kancelaria Adwokacka mecenasa Rafała Rogalskiego powstała w 2008 roku. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie obsługi zarówno Klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych oraz usługi ad hoc do konkretnych jednorazowych przedsięwzięć lub problemów naszych Klientów z wyłączeniem prawa podatkowego.

Zespół współpracowników Kancelarii tworzy grono dwóch adwokatów, trzech radców prawnych oraz aplikant adwokacki, których praca jest koordynowana przez adwokata Rafał Rogalskiego. 

Dzięki solidnemu podejściu do wykonywanej pracy, wiedzy i zaangażowaniu w prowadzone sprawy, zdołaliśmy zaskarbić sobie zaufanie licznych Klientów, którzy od lat korzystają ze świadczonej przez nas pomocy. Z biegiem czasu marką naszej Kancelarii stała się odwaga w reprezentowaniu Klientów oraz prowadzenie spraw o charakterze precedensowym, wymagających kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów prawnych i ludzkich.

Adwokat Rafał Rogalski zaangażował się m.in. w głośne sprawy tzw. stalkingu – dzięki swojej szerokiej wiedzy z zakresu postępowania karnego i kryminalistyki, pomysłowości oraz determinacji doprowadził do aresztowania prześladowców i ich skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności. Mogła to być zwykła korelacja, ale najprawdopodobniej właśnie dzięki zwróceniu uwagi mediów na wagę problemu stalkingu i ówczesny brak skutecznych środków prawnych chroniących jego ofiary, zajęła się nim również władza ustawodawcza, wprowadzając odpowiednie unormowania do Kodeksu karnego. W późniejszym okresie właściciel naszej Kancelarii stał się jedną z najbardziej zaangażowanych osób w rozwikłanie sprawy Katastrofy Smoleńskiej. Sprawa ta wymagała wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu wielu dziedzin prawa [i nie tylko] - poczynając od materii prawa i postępowania karnego, kryminalistyki, przez prawo administracyjne, cywilne, na elementach prawa międzynarodowego kończąc.

Równolegle w Kancelarii prowadzone są sprawy tzw. typowe, nie rezonujące w mediach, czy prasie specjalistycznej, choć nie mniej ważne dla nas i osób, które się z nimi do nas zwracają. Są to sprawy z zakresu całej palety dziedzin prawnych, albowiem prawnicy pracujący i współpracujący z naszą Kancelarią zajmują się zarówno problematyką karną, jak i cywilną. Oznacza to, że naszymi Klientami są zarówno osoby, które poszukują sprawiedliwości w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem, jak i osoby, które stały się obiektem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości.

Prowadzimy też typowe sprawy cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rodzinnego [sprawy rozwodowe, separacyjne, podział majątku wspólnego] oraz spadkowego [np. stwierdzenie nabycia spadku, ważność testamentu, podział spadku, zachowek].

Do kręgu naszych szczególnych zainteresowań należy natomiast problematyka ochrony dóbr osobistych, "błędów w sztuce medycznej" i wypadków komunikacyjnych. Specjalizujemy się w zakresie dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań.

Wszyscy współpracownicy kancelarii są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej [art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze].

Zapraszamy do współpracy.